İstanbul, Türkiye
Pzt - Cum : 09:00 - 17:00

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi (SDG Index 2018) ve Türkiye

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi (SDG Index 2018) ve Türkiye

Küresel Sürdürülebilirlik Hedeflerinde ülkelerin performansını gösteren 2018 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi (SDG Index 2018) yayınlandı.

Kuzey Avrupa ülkeleri SDG endeksinde en iyi performansı sergilerken, en fakir ülkeler en alt sıralamada yer alıyor!

BM üyesi devletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini benimsedikleri New York’taki tarihi BM zirvesinden üç yıl sonra yayınlanan rapor, dünya liderlerinin küresel hedefleri gerçekleştirme konusundaki ortak çabalarını güçlendirmek zorunda olduklarını gösteriyor.

Rapora göre, 2030 yılına kadar tüm SDG’lere ulaşmak için hiçbir ülke tamamen beklenen seviyede bir performansa sahip değil! Bu nedenle raporu hazırlayan uzmanlar tarafından özellikle G20 liderlerine ulusal koordinasyon ve uygulama mekanizmalarını oluşturma çağırısı yer alıyor!

Raporda dikkat çeken başlıklardan bence de en önemlisi en zengin ülkelerin çoğunun, örneğin yaşam tarzları ve tüketim uygulamaları nedeniyle, olumsuz etkiler oluşturmaları böylece yoksul ülkeler için uygulama sürecini kötüleştirmeleri.

Hedefleri gerçekleştirmeye en yakın olan ülkelerin en büyük ekonomiler olması beklenirken, bu ülkelerden çok, küçük, gelişmiş ülkeler olan İsveç, Danimarka ve Finlandiya aynen geçmiş yıllardaki gibi ilk üç sırada yer alıyor.

  • Almanya ve Fransa, ilk on oyuncuya giren tek G7 ülkesi.
  • Amerika Birleşik Devletleri SDG Endeksi’nde 35. sırada,
  • Çin ve Rusya Federasyonu sırasıyla 63 ve 54. sırada yer alıyor.
  • Kongo Cumhuriyeti, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti en son sırada.

G20 ülkeleri en büyük negatif ekonomik, çevresel ve güvenlik etkisi oluşturan ülkeler. Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri, sürdürülebilir tüketim ve üretime ulaşma konusunda dünya açığının yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. Dünyadaki en zengin ülkeler arasında bulunan Birleşik Devletler, İngiltere ve Avustralya, olumsuz etkiler üretmeye gelince en kötü durumda gözüküyorlar. Amerika Birleşik Devletleri’nin tek başına tüm olumsuz SDG etkilerinin neredeyse dörtte birinden sorumlu olduğu yine raporda yer alıyor.

Brezilya, Meksika ve İtalya, SDG stratejilerinde hükümetlerdeki koordinasyon birimleri veya çevrimiçi platformlar tarafından örneklendirilen hedeflere ulaşmak için G20 ülkeleri arasında en önemli adımları atan ülkeler.

Hindistan ve Almanya, SDG hedeflerine ulaşmak amaçlı gerekli yatırım ihtiyaçları için kısmen değerlendirme yapan ülkeler. Bunun aksine, ABD veya Rusya Federasyonu’nun, hedeflerin uygulanmasına yönelik en az eylemi gerçekleştiren ülkeler olduğu yine raporda yer alıyor.

SDG’nin Direktörü Jeffrey D. Sachs,
“Rapor, G20 ülkelerinin küresel hedeflere ulaşmada önemli rolünü gösteriyor. Zengin ülkeler, rol model olarak hareket etmeli ve olumsuz etkilerini azaltmalı ve hedefleri ulusal eylem planlarına entegre etmek için etkili araçlar geliştirmelidir.” diyor.

Bu 193 ülke içinde yer alan Türkiye acaba ne yapıyor ?!

G20 ülkeleri arasında tutunmaya çalışan ülkemizin performansı aslında bizim en çok merak etmemiz gereken konu bence ! Sürdürülebilir Kalkınma ve SDG’ler konusunda uzun süre önce nerede ise ilk sayılabilecek birçok çalışmaya imza atmış kişilerden biri olarak şahsi merak da diyebilirsiniz!

Verileri açıklanmış 156 ülke arasında bulunduğumuz sıra 79. Endeks derecelendirmemiz 66 ama bu derece bölge ortalamasının %14 altında!

G20 ülkeleri acaba ekonomik sıralamada yerlerini kaybetme endişesi ile mi aktif aksiyonlar alamıyor diye düşünmeden geçemiyorum. Ancak bu hali ile giderse birçok fırsatı kaçıracağımız için, otomatikman ekonomik gücü kuvvetli olan ülkeler arasında olmak hayal oluyor olacak.

Endeks değerlendirme sonuçları ise bana göre hiç iç acıcı değil. Olumsuz bakmıyorum, 15 sene sonra kendimizi bulunduğumuz yer daha stratejik kararlar, odaklanma ve işbirliği ile çok daha iyi bir yerde olabilecek iken, birçok farklı endişe ve gelişme ile nerede ise gerilediğini görmek maalesef üzücü!

Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG) 17 maddenin içinde;

A) 9 Hedef aşılması gereken büyük zorluklar kategorisinde yer alıyor. Bu başlıkların her biri oldukça önemli hatta KRİTİK ÖNEME SAHİP! Mesela bir ülkenin insanlarının hala aç olması ciddi bir insanlık ayıbı! Hepsi Kırmızı Kategoride!

o Açlığın sıfırlanması,

o Sağlık,

o Eğitimde Eşitlik,

o Cinsiyet Eşitliği,

o Endüstriyel Yenilikçilik ve Altyapı,

o İklim Değişimi,

o Eşitsizliklerin azaltılması,

o Sualtı Yaşamın Korunması,

o Tabiat ve Ekosistemlerin Korunması,

o Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

B) 7 Hedef yine aşılması gereken önemli zorluklar kategorisinde değerlendiriliyor. Turuncu Kategori!

o Temiz Su Kaynakları ve Hijyen,

o Satın alınabilir Temiz Enerji Kaynakları,

o Uygun İş ve Ekonomik Gelişim,

o Sürdürülebilir Şehirler ve Toplum,

o Sorumlu Üretim ve Tüketim,

o Hedefler için İşbirliği

C) 1 Hedef ki o da fakirliğin azaltılması; konusunda ise zorluklar halen var. Kategori Sarı!

Bu hedeflerin 8 tanesinde bir şekilde hedeflere ulaşma açısından ivme yukarı doğru olsa da maalesef kağıt üzerinde dahi hedeflere ulaşma açısında yeterli performans da değil!

5 hedefte durağan bir seyir varken, iklim değişimi ile mücadele konusunda düşüş göze çarpıyor. İklim değişimine uyum çalışmalarını bırakmış gibi gözüküyoruz! Açlığın sıfırlanması konusunun tartışmaya ve çalışmaya acilen açılması gerektiğini düşünüyorum! Sağlık ve eşitlik yine aynı şekilde!

Buraya kadar sadece rapordaki genel izlenimleri toparlamaya çalıştım. Detaylara ve kırılımlara girildikçe birçok veri ve üzerinde çalışılması gereken alan çıkıyor. Ama artık kağıt üzerindeki çalışmalardan sahalara inmemiz gerektiği aşikar!

Bu sonuçlar ile paylaşılabilecek daha birçok makale olabileceği görüşündeyim. Yenilerinde buluşmak dileklerimle sizi rapor ile başbaşa bırakıyorum. ☺

Okuduktan sonra çözüm önerilerinizi duymaktan keyif duyarım. Aslında farkı yaratacak aksiyonlar ortak akılda gizli ve bazen çok da basit!

SDG 2030 hakkında detaylı bilgiler için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

#sdg #sustainabledevelopment #sdgindex #surdurulebilirkalkinma #surdurulebilirlik #surdurulebilirkalkinmahedefleri2030

Ruhunuz Nereye Koşuyor?! Bugünden İtibaren 2018 Yılının Kaynaklarını Kullanmaya Başlıyoruz !